Autor: Zbigniew Czajkowski

28.03.2023

Nieruchomości niezamieszkałe – puste, lecz pełne niebezpieczeństw

Czym są nieruchomości niezamieszkałe?

Mimo że puste i z pozoru spokojne, to jednak zagrożone w większym stopniu od standardowych lokali mieszkalnych. Nieruchomości niezamieszkałe, a w tym w szczególności place budowy oraz duże obiekty produkcyjne, często przez dłuży okres zostawione są bez nadzoru człowieka. Rozległe tereny wykorzystywane w celach przemysłowych są bardzo łatwym celem wielu niebezpieczeństw – zarówno ze strony człowieka, jak i niekontrowanych zdarzeń przypadku.

Zagrożenie pustostanów wandalizmem

Pustostany są bardziej narażone na wandalizm, niż obiekty zamieszkałe. W końcu pusty obiekt, w dodatku pozostawiony bez nadzoru, stanowi zachętę do pojawienia się tam nieproszonych gości. Wraz z wandalizmem, często pojawia się kolejny groźny proceder – kradzież. W miarę pogłębiania się kryzysu związanego z kosztami licencjonowania, rośnie liczba kradzieży metali. Od miedzianych rur po ołowiane dachy i zabytkowy kamień.

Wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach to kolejne wykroczenie. W ubiegłym roku władze lokalne podały, że odnotowano prawie milion przypadków wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, czyli 2700 razy dziennie.

nieruchomości niezamieszkałe zagrożeniaPożary, ekstremalne warunki pogodowe oraz wycieki

Kolejnymi zagrożeniami niezamieszkałych nieruchomości są podpalenia, wpływ ekstremalnych warunków pogodowych lub wycieki mediów. Te ostatnie, jeśli nie zostaną zauważone odpowiednio wcześnie, mogą poważnie uszkodzić strukturę budynku.

Szacuje się, że ok. 40% pożarów w Polsce to podpalenia [1]. W 2020 r. na terenie całego kraju jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 583,3 tys. zdarzeń [2]. Łatwo można oszacować, ile z nich stanowiły podpalenia. Z kolei szkody spowodowane ucieczką wody lub powodzią są jednym z najczęstszych rodzajów roszczeń z tytułu szkód majątkowych – ubezpieczyciele wypłacają z tego tytułu każdego dnia 1,8 mln funtów.

Nieruchomości niezamieszkałe a nieproszeni lokatorowie

Mówiąc o pustostanach, nie możemy zapominać o nieproszonych i nielegalnych lokatorach. Od 2012 r. prawo uznało squatting mieszkaniowy za przestępstwo, więc squattersi celują teraz w bardziej opustoszałe nieruchomości komercyjne. Szacuje się, że co tydzień ponad 3000 młodych ludzi podejmuje ryzyko wchodząc na opuszczone budynki lub puste place budowy. Oczywiście żadna z powyższych sytuacji nie może się zdarzyć, ale pustostany mogą czasem popaść w ruinę z powodu zaniedbania, nieprzestrzegania prostych kontroli i napraw.

Możliwych scenariuszy zniszczenia niezamieszkałych nieruchomości jest wiele. Nie opisywaliśmy tu szerzej  ryzyka zawalenia, odpowiedzialności za zdrowie i życie przypadkowych ofiar, natomiast je również należy mieć na uwadze. A przede wszystkim odpowiednio wcześniej zadbać o nadzór obiektu, niekoniecznie polegając wyłącznie na fizycznej ochronie. Natomiast sposobom, które pomogą zapobiegać takim sytuacjom, należałoby poświęcić zupełnie oddzielny artykuł.

Źródła:
[1]Tomasz Sawicki: Statystyka pożary/podpalenia/ofiary w Polsce (pol.). ptedp.pl. [dostęp 2014-03-12].
[2] Działalność służb ratowniczych 2020, dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/dzialalnosc-sluzb-ratowniczych-w-2020-roku,17,4.html